Digital Strategy Assessment voor de Raad voor Accreditatie

De afgelopen maanden heeft Applified een Digital Strategy Assessment uitgevoerd voor de Raad van Accreditatie. Een uitdagend project waarin we de vraag hoe de RvA in digitale oplossingen zou kunnen investeren hebben onderzocht en beantwoord.

De vraag

De Raad voor Accreditatie vond het tijd voor een herziening van de website. Ook vroeg de organisatie zich af of en hoe sociale media ingezet zou kunnen worden. Zou dit bijvoorbeeld kunnen ondersteunen bij de uitdaging om vakspecialisten te vinden of inzicht geven in de rol die de RvA in de maatschappij speelt? Maar wat betekent dit intern voor verantwoordelijkheden of investeringen in technologie? In welke digitale middelen zou er geïnvesteerd moeten worden?

De Raad voor Accreditatie besloot niet meteen te gaan ontwikkelen, maar eerst zorgvuldig onderzoek te laten doen door Applified, zodat op korte en lange termijn de juiste investeringen gedaan zouden worden. We onderzochten de wensen en behoeftes van de eigen medewerkers en een afspiegeling van alle externe stakeholders van de RvA. Applified had daarbij als streven om een waardevolle digitale strategie te creëren, waarbij digitale oplossingen strategische doelen van de organisatie zouden ondersteunen.

De organisatie

De Raad voor Accreditatie (RvA) is een onafhankelijke stichting, door de overheid aangewezen voor het accrediteren van conformiteitbeoordelende instellingen. RvA zorgt ervoor dat belanghebbenden een gerechtvaardigd vertrouwen kunnen hebben in alle onder zijn toezicht uitgegeven conformiteitverklaringen en beoordelingsrapporten. Daarmee heeft de Raad voor Accreditatie een belangrijke rol in onze maatschappij, terwijl veel mensen zich hiervan misschien niet bewust zijn.

Bij accreditatie wordt beoordeeld naar internationale normen (ISO en IEC), die zich richten op deskundigheid, onafhankelijkheid, onpartijdigheid en continuïteit. Die normen kom je vast wel eens tegen. Bedrijven en instellingen kunnen zich aanmelden voor accreditatie; Middels een vast proces, dat loopt via aanvraag, vooronderzoek, (her)beoordeling, besluit en controle, worden opdrachtgevers van RvA beoordeeld. Met een accreditatie-verklaring waarborgen zij de bovengenoemde kwaliteitskenmerken, ook richting hun eigen klanten.

Ons antwoord

Om tot een goed advies te komen maakten wij gebruik van verschillende onderzoeksmethoden en verdiepten we ons eerst in de strategie van de organisatie. Immers, een mobiele app kan heel modern zijn maar een slechte investering of geen prioriteit hebben als deze geen strategische uitdagingen aanpakt. Met behulp van een stakeholder analyse, interviews, statistieken en desk research hebben we een digitale roadmap ontwikkeld.

We ontwikkelden thema’s die van belang waren en bekeken vervolgens hoe en welke digitale oplossingen die thema’s zouden kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld: welke digitale oplossingen kunnen de kwaliteit en efficiëntie van interne processen en beoordelingen verbeteren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat vacatures eerder ingevuld worden en klanten sneller geholpen?

Met dit onderzoek heeft de Raad voor Accreditatie inzicht gekregen in hoe de dienstverlening digitaal geoptimaliseerd kan worden en welke digitale middelen zouden kunnen bijdragen aan het behalen van strategische doeleinden. Ons uiteindelijke advies bestond hierdoor niet alleen uit aanbevelingen over een nieuwe website of de inzet van social media, maar ook over optimale digitale communicatie en informatie stromen richting medewerkers, klanten en klanten van klanten. Daarnaast is er inzicht ontstaan in de impact op de organisatie: wat is er nodig om deze digitale strategie te realiseren, wat betekent dit intern voor processen, systemen en mensen? De RvA kan nu aan de hand van deze digitale roadmap beter bepalen wanneer hij met specifieke digitale activiteiten kan starten, wat het effect is van een nieuwe website of een bepaalde functionaliteit en welk budget hiervoor nodig is.

Waarom een onderzoek?

Bovenstaand voorbeeld is een illustratie van Applified’s why; van wat wij geloven dat belangrijk is voor bedrijven om duurzaam te blijven opereren in de toekomst. Algemeen adviseren wij dat alvorens er besloten wordt tot investering in nieuwe technologie organisaties een soortgelijk onderzoek laten uitvoeren. Bijvoorbeeld wanneer er wordt overwogen om te investeren in nieuwe digitale oplossingen of het verbeteren van huidige, zoals een website, social media, mobile app, online marketing. Overzicht blijft behouden, er worden investeringen gedaan in daadwerkelijk waardevolle oplossingen en het juiste moment kan worden vastgesteld om te beginnen… Kortom, het wordt duidelijk hoe en waarom de organisatie online oplossingen in haar business model kan integreren om succesvoller te opereren.

De Raad voor Accreditatie zal de komende jaren zijn online uitstraling steeds verder verbeteren en neemt nu stappen om zich hier optimaal op voor te bereiden. Voor meer informatie over een dergelijk traject kun je uiteraard contact opnemen met Applified.

 

 

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>